1.
Muršak J, Radovan M. Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc. AS [Internet]. 16. julij 2015. [citirano 15. avgust 2020.];21(2):47-4. Dostopno na: https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/3576