Lindsay Cora, in Seredyńska-Abou-EidRenata. „Odziv Na Potrebe Po Jezikovni Podpori Za Priseljence in Begunce V East Midlands, Velika Britanija“. Andragoška spoznanja 25, no. 3 (oktober 8, 2019): 61-73. Pridobljeno julij 7, 2020. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8673.