Lindsay , Cora, in Renata Seredyńska-Abou-Eid. „Odziv Na Potrebe Po Jezikovni Podpori Za Priseljence in Begunce V East Midlands, Velika Britanija“. Andragoška spoznanja 25, no. 3 (oktober 8, 2019): 61-73. Pridobljeno november 22, 2019. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/8673.