Jug Došler, Anita, Petra Petročnik, Tita Stanek Zidarič, Metka Skubic, in Ana Polona Mivšek. „Mednarodni Teden babištva in razliČne Oblike izobraževanja in ozaveščanja“. Andragoška spoznanja 21, no. 2 (julij 16, 2015): 95–97. Pridobljeno september 24, 2021. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/3579.