Walters, S., in A. von Kotze. „Razlogi Za ekofeministično Ljudsko izobraževanje V času COVID-19“. Andragoška Spoznanja, let. 27, št. 1, april 2021, str. 47-62, doi:10.4312/as/9665.