ČelebičT. „Nadaljnje Poklicno izobraževanje in Usposabljanje V Sloveniji Z Mednarodno Primerjavo“. Andragoška Spoznanja, Let. 14, št. 1-2, december 2008., str. 57-67, doi:10.4312/as.14.1-2.57-67.