Muršak, J. „Z Dogovorom Do Poenotene Rabe Strokovnega Izrazja Na področju Vzgoje in izobraževanja – Primer PIAAC“. Andragoška Spoznanja, let. 22, št. 4, december 2016, str. 117-8, doi:10.4312/as.22.4.117-118.