Šulak, T. „Razvojna Psihologija (uredili Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič)“. Andragoška Spoznanja, let. 10, št. 1, december 2004, str. 79-80, doi:10.4312/as.10.1.79-80.