Šulak, T. „Pedagoško-andragoški Dnevi 2005 - Ocena“. Andragoška Spoznanja, let. 11, št. 1, december 2005, str. 77-78, doi:10.4312/as.11.1.77-78.