Kump, S. „Vpliv Izobrazbe in Spretnosti starejših Na Individualno in družbeno Blaginjo“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 2, julij 2015, str. 9-27, doi:10.4312/as.21.2.9-27.