Možina, E. „Raziskava PIAAC – Vpogled V Sedanje Spretnosti Odraslih“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 2, julij 2015, str. 3-7, doi:10.4312/as.21.2.3-7.