Burcar, L. „Osnutek Novega Zakona O Visokem šolstvu in Logika Kapitalizma - Financiranje Zasebnega Na račun Javnega šolstva“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 1, april 2015, str. 31-52, doi:10.4312/as.21.1.31-52.