[1]
B. Mikulec, „Kaj transformirati? Izobraževanje odraslih, trajnostni razvoj in okoljska gibanja“, AS, let. 27, št. 1, str. 3–21, apr. 2021.