[1]
S. Kump, „Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec“, AS, let. 27, št. 1, str. 181–185, apr. 2021.