[1]
S. Kušić in R. Hasel, „Kompetence učiteljev za implementacijo trajnostnega razvoja v okviru izobraževanja odraslih“, AS, let. 27, št. 1, str. 79–100, apr. 2021.