[1]
T. Košmerl, „Od kolonialnega učenja do izobraževanja za trajnostni razvoj: Pregled izbranih konceptov izobraževanja o globalni soodvisnosti“, AS, let. 27, št. 1, str. 101–120, apr. 2021.