[1]
A. Fink, „Uporabnost spletne strani Teacher’s Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki“, AS, let. 27, št. 1, str. 173–174, apr. 2021.