[1]
E. A. Lange, J. K. Polanco O’Neil, in K. E. Ross, „Izobraževati med veliko transformacijo: Odnosnost in transformativno trajnostno izobraževanje“, AS, let. 27, št. 1, str. 23–46, apr. 2021.