[1]
S. Walters in A. von Kotze, „Razlogi za ekofeministično ljudsko izobraževanje v času COVID-19“, AS, let. 27, št. 1, str. 47–62, apr. 2021.