[1]
D. Brečko, „Razvoj kariere v učeči se organizaciji“, AS, let. 13, št. 1, str. 58–72, dec. 2007.