[1]
ČelebičT., „Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo“, AS, let. 14, št. 1-2, str. 57-67, dec. 2008.