[1]
M. Govekar Okoliš, „Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 1918 -1941“, AS, let. 14, št. 1-2, str. 14–25, dec. 2008.