[1]
ValadasS. T., VilhenaC., in FragosoA., „PREHODI V UPOKOJITEV: DOJEMANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA PORTUGALSKEM“, AS, let. 25, št. 2, str. 37-51, apr. 2019.