[1]
M. Gregorčič in K. Cizelj, „IZKUŠNJE MOŠKIH Z DRUŽBENOSPOLNIM KAPITALOM V POZNEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU“, AS, let. 25, št. 2, str. 81–101, apr. 2019.