[1]
A. Krajnc, „Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred osamosvojitvijo Slovenije in po nje“j, AS, let. 24, št. 4, str. 89-107, dec. 2018.