[1]
Goriss-HunterA., EchterA., OseniT., in FirminS., „»Odpravljanje« spola: ženska skupina šole za znanost, strojništvo in informacijske tehnologije ter promocija inkluzivnega stemma na univerzi in v skupnosti“, AS, let. 24, št. 3, str. 57-72, okt. 2018.