[1]
S. Jelenc Krašovec, Željka Bosanac, S. D. Hočevar, N. Vrhovec, N. Zankolič, in S. Kump, „Iniciative članov skupnosti v javnih odprtih prostorih: dve študiji primera iz Slovenije“, AS, let. 23, št. 3, str. 55-70, okt. 2017.