[1]
B. Macuh, „Življenjski slog starejših v domovih za starejše“, AS, let. 23, št. 1, str. 53–71, mar. 2017.