[1]
J. Muršak, „Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC“, AS, let. 22, št. 4, str. 117–118, dec. 2016.