[1]
K. Kožar Rosulnik, „Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij“, AS, let. 22, št. 4, str. 113–115, dec. 2016.