[1]
T. Ozebek, „IBM Slovenija in e-izobraževanje - Primeri dobre prakse“, AS, let. 22, št. 4, str. 111–112, dec. 2016.