[1]
M. Mašić, A. Zovko, in T. Kovačić Samaržija, „Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja“, AS, let. 22, št. 4, str. 93–110, dec. 2016.