[1]
M. Pučko, B. Jurca, in M. Jermol, „Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda“, AS, let. 22, št. 4, str. 57–71, dec. 2016.