[1]
J. Natalija, I. Nančovska Šerbec, in A. Žirovnik, „Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri“, AS, let. 22, št. 4, str. 29–42, dec. 2016.