[1]
N. Kristl, „Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije - Dejavniki in modeli“, AS, let. 22, št. 4, str. 7–28, dec. 2016.