[1]
MelinkG. in PivkM., „Srednje poklicno izobraževanje odraslih v delovnem okolju“, AS, let. 7, št. 4, str. 99-101, dec. 2001.