[1]
G. Melink in M. Pivk, „Srednje poklicno izobraževanje odraslih v delovnem okolju“, AS, let. 7, št. 4, str. 99-101, dec. 2001.