[1]
M. Zupančič, „Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti“, AS, let. 15, št. 4, str. 66-73, dec. 2009.