[1]
MočnikV., „Skupnostno izobraževanje kot nova oblika izobraževanja odraslih na podeželju“, AS, let. 15, št. 4, str. 52-63, dec. 2009.