[1]
M. Govekar Okoliš, „Ali bodo izobraževalni centri v podjetjih povsem izginili?“, AS, let. 6, št. 1, str. 32–41, dec. 2000.