[1]
D. Findeisen, „Četrta konferenca o izobraževanju in učenju starejših“, AS, let. 4, št. 3-4, str. 77–79, dec. 1998.