[1]
A. Bačar, „Ko gledališče postane način izobraževanja“, AS, let. 16, št. 4, str. 67–71, dec. 2010.