[1]
M. Govekar Okoliš, „Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete“, AS, let. 4, št. 3-4, str. 63–68, dec. 1998.