[1]
J. W. Cosman, „Izobraževanje v zaporih“, AS, let. 4, št. 3-4, str. 48–51, dec. 1998.