[1]
KulichJ., „Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov“, AS, let. 2, št. 1, str. 55-57, dec. 1996.