[1]
KrajncA., „Naloge prosvetne oblasti v Sloveniji in Evropi“, AS, let. 2, št. 1, str. 17-21, dec. 1996.