[1]
ZavrlK. in RadovanM., „Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše“, AS, let. 22, št. 1, str. 7-20, apr. 2016.