[1]
T. Šulak, „Razvojna psihologija (uredili Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič)“, AS, let. 10, št. 1, str. 79–80, dec. 2004.