[1]
A. Pšeničny in D. Findeisen, „Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje Osebni in skupinski izobraževalni moduli za preprečevanje poklicne izgorelosti (2. del)“, AS, let. 11, št. 3, str. 53–64, dec. 2005.