[1]
KumpS., „Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti. Regulative svobodnega trženja WTO-GATS“, AS, let. 11, št. 3, str. 8-21, dec. 2005.