[1]
S. Kump in S. Jelenc Krašovec, „Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje“, AS, let. 19, št. 2, str. 10–28, jul. 2013.