[1]
K. Rajar in T. Možina, „Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne“, AS, let. 18, št. 4, str. 10–28, dec. 2012.